Dyr

På grund af øernes beskedne størrelse og isolerede beliggenhed findes der ikke oprindelige land-pattedyr.

I 1800-tallet var sæler almindelige ved øerne, men blev både her og på Bornholm skudt bort i starten af 1900-tallet. I de senere år er gråsælen dog vendt tilbage. Med op til 400 rastende gråsæler i 2013 udgør Ertholmene idag Danmarks største rasteplads for denne store sæl.

Enkelte flagermus kan ses som trækgæster.

Dyrelivet på øerne er især koncentreret om øens vandhuller og damme. Mest højlydt er grøn frø, men de er så hurtige til at smutte væk at de sjældent ses. I regnvejr kommer alle skrubtudserne frem, så der skal man træde varsomt. Af andre padder kan nævnes lille vandsalamander og grønbroget tudse. Der er ikke mange pattedyr på Ertholmene, men der lever i dag stadig en lille bestand af pindsvin, der blev udsat på øerne i 1950’erne.

Ertholmene har gennem århundreder været centrum for fiskeriet i Østersøen, og der er i området nogle af de vigtigste gydepladser for fiskene. Der kan fanges sild, skrubber, pighvar, hornfisk, ål, torsk og laks. Idet Østersøen her er brakvandsområde er det således ikke usædvanligt at se ulke, sild, brisling, ål, ålekvabber og gedder på det lave vand omkring øerne.

Fiskeriet er på grund af tilbagegang i fiskebestandene og på grund af restriktioner gået så meget tilbage at betydningen for øens erhvervsliv er borte.

I dag importeres den sild, der forarbejdes i øens lille fiskeindustri, Ruths Kryddersild.