Christiansø Administration

Åbent mandag-fredag kl. 10-12

T: +45 5646 2013
M: kontor@christiansoe.dk

Christiansø Administration
Christiansø 1
3760 Gudhjem

Administrator Jens Peter Koefoed
T: 2031 2913 / M: administrator@christiansoe.dk

Souschef Ejvind Povlsgaard Jensen
T: 2022 5603 / M: service@christiansoe.dk

Christiansø Administration kontaktoplysninger

 

Om Christiansø Administration

Christiansø har sin helt egen særstatus i Danmark jf. kongelig resolution af 1845. Christiansø hører ikke ind under en kommune, men forvaltes direkte af staten via Forsvarsministeriet. Christiansø Administration er Forsvarsministeriets lokale myndighed, som står for vedligholdelse og drift af Christiansø, samt varetagelse af statslige, regionale og kommunale myndighedsopgaver.

Christiansø Administration varetager derfor en lang række kommunale opgaver såsom:
Skole, bibliotek, sociale ydelser, borgerservice, hjemmepleje, vand- varme- og elforsyning, affaldshåndtering, havnedrift , myndighed for folkeregistreringer, valghandlinger til folketing, EU-parlament og folkeafstemninger, brand- og redning mm..
Der samarbejdes tæt med Bornholms Regionskommune bl.a. i forhold til biblioteksdrift,  samt bistand  til sagsbehandling på det sociale område.

Christiansø Administration  er regionsmyndighed i forhold til sundhed, hospital og læge.

Administratoren er øverste myndighed og er bl.a. øens politibetjent på vegne af Bornholms Politi og bemyndiget til at foretage vielser.