Mission

Udviklingsplan

I november 2012 var øens Ø-råd og Christiansø Administration samlet ved et 24-timers-seminar for at drøfte mulighederne for en udviklingsplan for øen. Formålet var at starte en proces, hvor øen arbejder med en udviklingsplan for de næste 3-5 år. Målet er et velfungerende, bæredygtigt ø-samfund med Christiansø Administration som en moderne, offentlig virksomhed.

Et bæredygtigt ø-samfund favner tre områder:

  • økonomisk bæredygtighed,
  • social- og sundhedsmæssig bæredygtighed,
  • miljø- og ressourcemæssig bæredygtighed.
 

Mission

Hvordan skal Søfæstning Christiansø udvikle sig? Hvad er eksistensberettigelsen? Hvad er opgaven? Hvad er missionen? 

Christiansø Administration har formuleret fem punkter til missionen:

  1. At bevare og vedligeholde den enestående kulturarv på Christiansø - en attraktiv, kulturhistorisk sværdighed med fredede fæstningsværker og bygninger og en stærk havpåvirket natur.
  2. At bevare og pleje søfæstningens natur- og dyreliv.
  3. At sikre bæredygtige energi- og miljøforhold.
  4. At give øernes mange gæster en oplevelse med gode faciliteter, god service og spændende formidling af øens fæstningshistorie, natur, kunst og øens nutidsliv.
  5. At sikre og udvikle et velfungerende og bæredygtigt ø-samfund.

Missionens punkt 2, 3 og 4 er en del af projekt "Grøn Christiansø" og udmøntet i 9 konkrete indsatser. Herom henvises til selvstændig omtale af projekt "Grøn Christiansø" i den blå indholdsmenu.

Punkterne 1 og 5 skal udmøntes i særskilte indsatser.