Alarm/beredskab

Alarm 5646 2014

Direkte til øens vagthavende ved brand, ulykke, redning, politi. Vagthavende kan straks aktivere Christiansø Brandvæsen, som er i beredskab 24/7/365. Korpset består af 15-18 brandmænd og kvinder, som dels er ansatte ved Christiansø Administration og dels er frivillige øboere.

Alarm 112

112 kan også bruges. Ved kald til 112 kontaktes til alarmcentralen i Region Hovedstaden.  Alarmcentralen vil herefter ringe øens vagthavende på 5646 2014 for at iværksætte øens beredskab.

Læge 2172 0058

Direkte til øens læge ved behov for akut lægehjælp

Patienttransport

Hvis det er nødvendigt akut at transportere patienter til hospital, foregår det som udgangspunkt med øens tjenestefartøj Elephanten (se billede) til Bornholm og derefter med ambulance til Bornholms Hospital i Rønne.

Patienttransport kan også ske med helikopter, hvis Elepanten ikke kan sejle, eller hvis de konkrete omstændigheder kræver det.

Da helikoptertransport som regel udgår fra Sjælland, tager det oftest mere end 1 time, før helikopteren kan være på Christiansø.