Museer

Lille Tårn

Museet Lille Tårn på Frederiksø er et godt supplement til en tur øerne rundt.

Lille Tårn stod færdigt i 1687 og blev rejst til beskyttelse af sejlrenden mellem Frederiksø og Græsholmen. I dag huser tårnet øens museum med egns- og lokalhistoriske samlinger, fæstningshistorie og på øverste dæk en model af fæstningen, som den så ud i 1855.

Åbningstider

Åbningstiderne er afpasset efter sejltiderne for Christiansøfarten.

 

Priser

Billetten gælder for indgang til både Store Tårn og Lille Tårn.

Voksne: 40 kr.
Barn 6 – 15 år: 20 kr.
Pensionist: 20 kr.
Grupper (min. 10 personer): 20 kr. pr. person.
Lejrskoleklasser: 10 kr. pr. person

 

Fængslet Ballonen

Statsfængslet Ballonen blev bygget i 1825 til systemkritiker, filosof og teolog Dr. Jacob Jacobsen Dampe, der havde talt mod kongen (Frederik VI) og det enevældige styre.

Åbningstider 

Der er fri adgang året rundt.

Dampes celle

Ballonen ligger på Frederiksø. På første sal i fængselsbygningen er der en lille udstilling om Dr. Dampe. Her kan du bl.a. se en kopi af hans celle, hvor han sad fængslet i 15 år.

I 1841 blev Dampe overflyttet til Rønne, hvor vilkårene var mere lempelige. Først i 1848 blev han benådet i forbindelse med Frederik VII’s tronbestigelse. Som den første martyr for den politiske liberalismes sag i Danmark modtog Dr. Dampe i den sidste del af sit liv en årlig statsunderstøttelse.

I 2003 blev der uden for fængslet rejst en mindesten til ære for Dr. Dampe.